Lifa Air Oyj:lle on myönnetty lääkinnällisten laitteiden ISO 13485 -sertifikaatti


Lifa Air Oyj:n laadunhallintajärjestelmä on sertifioitu lääkinnällisten laitteiden standardin ISO 13485:2016 vaatimusten mukaisesti. Sertifiointi osoittaa, että organisaatio kykenee tarjoamaan lääkinnällisiä laitteita ja niihin liittyviä palveluita, jotka säännönmukaisesti täyttävät asiakkaiden ja viranomaisten vaatimukset.Yhtiön johtamisjärjestelmä sertifioitiin ensimmäisen kerran yli 20 vuotta sitten standardin ISO 14001 mukaisen ympäristöjärjestelmän myötä. Kolme vuotta myöhemmin sertifioitiin standardin ISO 9001 vaatimukset täyttävä laadunhallintajärjestelmä. Nyt sertifioitu ISO 13485 -laadunhallintajärjestelmä on rakennettu täydentämään ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmää, jotta varmistetaan terveydenhuollon vaatimusten täyttyminen kirurgisten suu-nenäsuojusten valmistuksen ja myynnin osalta.

ISO 13485 -sertifiointi on osa yhtiön pidemmän tähtäimen strategiaa. "Yhtiömme on aloittanut kansainvälisen toiminnan Lifa Airin kirurgisten suu-nenäsuojusten myynnin kasvattamiseksi Suomen rajojen ulkopuolelle. Yhtiömme ja tuotteemme on vaatimusten mukaisesti rekisteröity eurooppalaiseen lääkinnällisten laitteiden tietokantaan EUDAMED:iin. Ammattimaiset asiakkaat edellyttävät kyseiseen rekisteriin rekisteröitymisen lisäksi ISO 13485 -laatusertifikaattia. Näemme tämän vahvistavan yhtiömme mahdollisuuksia kasvattaa liiketoimintaamme kansainvälisesti lääkinnällisten laitteiden toimialalla”, kommentoi Lifa Air Oyj:n toimitusjohtaja Vesa Mäkipää.

Lifa Air Oyj:n laatu- ja ympäristöpäällikkö Mirella Lehtiö täydentää, "ISO 13485 -standardin mukainen laadunhallinta varmistaa alan tiukkojen vaatimusten täyttymisen ja tarjoaa tehokkaat työkalut toimintojen kehittämiseen. ISO 13485 -sertifiointi on osoitus Lifa Airin sitoutumisesta korkeaan laatuun ja jatkuvaan kehittymiseen."

ISO 13485:2016-sertifikaatti myönnettiin Lifa Airille sertifiointiyritys LRQA:n toimesta 20.06.2022. Sertifioinnin laajuutena on kirurgisten suu-nenäsuojusten valmistus ja myynti.


Lisätietoja:

Vesa Mäkipää
Toimitusjohtaja
+358 50 63 696
vesa.makipaa@lifa-air.com


Tietoja Lifa Airista

Lifa Air on suomalainen vuonna 1988 perustettu puhtaan hengitysilman ratkaisuja tarjoava teknologiayhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Lifa Airin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat ilmanpuhdistimet, hengityssuojaimet ja kirurgiset suu-nenäsuojukset sekä ilmanvaihtohygieniatuotteet.

Lifa Air on edelläkävijä erilaisten puhtaamman ja terveellisemmän hengitysilman mahdollistavien tuotteiden kehittämisessä. Yhtiön kilpailuedut perustuvat Yhtiön omaan teknologiaan sekä tehokkaaseen hankintaan ja tuotantoon. Yhtiön puhtaan hengitysilman ratkaisuja voidaan käyttää useissa erilaisissa tiloissa, kuten esimerkiksi kodeissa, kouluissa, toimistoissa ja tehtaissa. Lisäksi Lifa Airin tuotteet soveltuvat lukuisiin erilaisiin tarpeisiin aina yksityiskäytöstä ammatillisiin käyttötarkoituksiin.

Lifa Airilla on yli 30 vuoden kokemus maailmanlaajuisen asiakasverkoston palvelemisesta, ja Yhtiön tuotteita on myyty yli sataan maahan. Lifa Airilla on monipuolinen asiakaskunta, johon kuuluu yrityksiä useilta eri toimialoilta, kuten terveydenhuolto-, liikenne-, matkailu-, hotelli-, rakennus- ja kiinteistöalalta sekä lääke- ja ruokateollisuudesta, julkishallinnon toimijoita sekä kuluttaja-asiakkaita suoramyynnin ja kaupan alan välityksellä.

Vuonna 2021 Lifa Air-konsernin liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa (2020: 10,8 miljoonaa euroa) ja Yhtiön käyttökate (EBITDA) oli 5,9 miljoonaa euroa (2020: 2,9 miljoonaa euroa). Yhtiöllä oli 31.12.2021 yhteensä 58 työntekijää.

Lue lisää: https://sijoittajat.lifa-air.com